ยินดีต้อนรับค่ะ

เนื้อหาในบล็อกนี้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา รศ101 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง และ
กช301 ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน

จัดทำโดย อาจารย์อันธิฌา ทัศคร และ อาจารย์อสมา มังกรชัย

นักศึกษาสามารถเข้าสู่เนื้อหาแต่ละรายวิชา โดยคลิกที่ลิงก์ชื่อวิชา
หรือที่เมนูหลักค่ะ

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 วิชาปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง

นักศึกษาสามารถอ่านบทความและทำแบบฝึกหัดครั้งที่ 2
เรื่อง ปรัชญาของคาร์ล มาร์กซ
ได้โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ค่ะ

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2

ดาว์นโหลดโครงการสอน

นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดโครงการสอน
ได้ตามลิงก์ต่อไปนี้ค่อ

>> รศ101 สอนโดย อาจารย์อันธิฌา ทัศคร

>> กช301 สอนโดย อาจารย์อสมา มังกรชัย